Tarkkuuslouhinta

Tarkkuuslouhinta on muiden louhintamenetelmien tueksi kehitetty edistämään louhinnan tarkkuutta. Usealla louhittavalla kohteella on niin tarkat louhintatoleranssit, että niihin on hyvin vaikea päästä tavanomaisilla louhintamenetelmillä. Tässä kohtaa tarkkuuslouhinta astuu kuvaan.

Nykyään menetelmää käytetään jo useasti muun louhinnan yhteydessä erilaisissa louhintakohteissa. Tarkkuuslouhinnalla pyritään vähentämään ylilouhinnan määrää.

Tarkkuuslouhinnalla pyritään vähentämään vaurioituneen kalliovyöhykkeen aluetta ja sitä kautta vähentämään lujituskustannuksia, ylläpitokustannuksia ja edes auttamaan pääsyä vaadittuihin louhintatoleransseihin.

tarkkuuslouhinta detonar oy