Louhintatyöt ammattitaidolla turvallisesti

Detonar Oy on erikoistunut louhintatöihin, joissa vaaditaan tarkkaa ja varovaista louhintaa.

Louhinta on rakennus- tai kaivostoimintaan liittyvää työtä, jossa kallioperästä irrotetaan kiviainesta joko räjäyttämällä tai muulla tekniikalla. Työskentelemme vaihtelevissa louhintakohteissa ympäri Suomen, pääsääntöisesti Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan alueilla. Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö mikäli tarvitset ammattitaitoista ja luotettavaa louhintaa.

Louhintaa voidaan tehdä monista eri syistä: kalliota voidaan louhia pois esimerkiksi rakennusten tai teiden tieltä, myös kiveä voidaan pyrkiä irrottamaan tunnelin tieltä tai luolan rakentamiseksi.

Detonar Oy tarjoaa kattavasti eri louhinta- ja maanrakennuspalveluita. Lue lisää alta!

kallion louhinta

Kallion louhinta

Kallion louhinta pitää sisällään porauksen, räjäytyksen ja ylisuurten lohkareiden rikotuksen. Räjäytys- ja louhintatöitä tehtäessä tulee noudattaa suurta huolellisuutta.

Louhintatöitä varten laaditaan turvallisuusasiakirja, josta selviää muun muassa louhintatasot, etenemisjärjestys ja louhintavaiheet.

asutuskeskuslouhinta

Asutuskeskuslouhinta

Asutuskeskuslouhinta on erittäin tarkkaa ja työ täytyy suunnitella perusteelisesti, koska louhinta tapahtuu lähellä asutusta ja kiinteistöjä.

Asutulla alueella suoritettavassa räjäytystyössä on tärkeää saada räjäytettävä kallio pysymään hallinnassa.

tarkkuuslouhinta

Tarkkuuslouhinta

Tarkkuuslouhinta on kehitetty muiden louhintamenetelmien tueksi edistämään louhinnan tarkkuutta.

Nykyään menetelmää käytetään jo useasti muun louhinnan yhteydessä erilaisissa louhintakohteissa. Tarkkuuslouhinnalla pyritään vähentämään ylilouhinnan määrää.

maanrakennustyöt

Maanrakennustyöt

Maanrakennustyöt kokonaisurakkana on työntilaajalle helppo ja kustannustehokas ratkaisu. Maanrakennustyöt suunnitellaan aina huolellisesti ja aikataulutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Meiltä saat kaikki erilaiset maanrakennus ja maansiirtotyöt ammattitaidolla ja kokemuksella.

Kanaalilouhinta

Kanaalilouhinta on louhintamenetelmänä yleisesti käytetty. Tyypillisimpiä kanaalilouhinnan käyttökohteita ovat viemäreiden, putkien ja johtojen kaivannot kaupunkiympäristössä.

Rakenteiden räjäytykset

Irtokivien räjäytykset

Avolouhinta

Lisäksi suoritamme tarvittaessa:

Purkutyöt, louhinnat ilman räjäytyksiä.