Asutuskeskuslouhinta

Asutuskeskuslouhinta on erittäin tarkkaa ja työ täytyy suunnitella perusteelisesti, koska louhinta tapahtuu lähellä asutusta ja kiinteistöjä. Henkilövahingot tai vahingot esimerkiksi kiinteistöille ovat vältettävissä hyvällä suunnittelutyöllä. Asutulla alueella suoritettavassa räjäytystyössä on tärkeää saada räjäytettävä kallio pysymään hallinnassa. Monesti tilaa on vähän ja työmaan välittömässä läheisyydessä ulkopuolisia liikkujia on paljon. Siksi räjäytystyö on tehtävä turvallisesti ja muille vaaraa aiheuttamatta.

Räjäytyksissä syntyvän tärinän hallinta on välttämätöntä nykypäivän asutuskeskuslouhinnassa. Käytämme aina ulkopuolista ja puolueetonta yritystä naapurikiinteistöjen katselmoinneissa, sekä räjäytyksien aiheuttaman tärinän mittauksessa. Kallion irtiporaus on hyvä keino hallita räjäytystyössä syntyvää tärinää.

Asutuskeskuslouhinnassa saa olla tarkkana, mutta usein joudutaan tekemään myös louhintaa ilman räjähdysaineita. Räjähdysaineetonta louhintaa tehdään mikäli kalliota joudutaan irrottamaan käytössä olevien rakennusten ja rakenteiden välittömässä läheisyydessä. Näin ollen tärinävaikutukset, mahdolliset irtokivien turpoamiset ja sinkoamiset eivät ole mahdollisia. Räjähdysaineetonta louhintaa tehdään hydraulisilla kiilalaitteilla, iskuvasaralla sekä kemiallisilla paisuntalaasteilla.

Asutulla alueella tarkoitetaan sellaista aluetta, joka ulottuu 200 metrin etäisyydelle asutusta rakennuksesta tai paikasta missä ihmisiä tavallisesti oleskelee. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi asunto, työpaikka, kauppapaikka, tie ja katu, kesämökki, rautatie, meriväylä, uimaranta, naapurityömaa.