Maanrakennustyöt

Maanrakennustyöt kokonaisurakkana on työntilaajalle helppo ja kustannustehokas ratkaisu. Maanrakennustyöt on laaja käsite ja pitää sisällään monenlaista työtä. Talonrakennustyömaan maanrakentamisen työlajeja ovat muun muassa raivaus ja purku, maankaivuu, louhinta, paalutus sekä täyttö ja tiivistys.

Maanrakennustöiden suunnittelu alkaa pohjatutkimuksesta. Pohjatutkimuksessa kairataan tutkimuskalustolla reikiä tontin maaperään. Kairauksien avulla selvitetään maankerrosten paksuudet, maalajit, pohjavesisuhteet ja korkeusasemat. Jos kallion tai kantavan maapohjan päällä on vain vähän pintamaata, voidaan pohjatutkimus tehdä kaivamalla koekuoppia.

Maanrakennusprojektissa on tärkeää huomioida kustannusten hallinta, riskien kartoittaminen, työvaiheet sekä alakohtaiset määräykset. Maanrakennustyöt suunnitellaan aina huolellisesti ja aikataulutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan.

Meiltä saat kaikki erilaiset maanrakennus ja maansiirtotyöt ammattitaidolla ja kokemuksella.

maanrakennustyöt