Kallion louhinta

Palveluihimme kuuluu myös kallionrikotus niin urakkana tai tuntiperusteisena laskutuksena. Kallion louhinta pitää sisällään porauksen, räjäytyksen ja ylisuurten lohkareiden rikotuksen. Räjäytys- ja louhintatöitä tehtäessä tulee noudattaa aina normaalia suurempaa huolellisuutta.

Ennen räjäytys- ja louhintatöiden aloittamista on kohteessa ja sen lähialueella suoritettava vakuutusehtojen mukainen katselmointi. Katselmoinnin kohteena ovat esimerkiksi lähirakennukset, luolat, sillat ja muut rakenteet. Lähialueeksi voidaan yleensä katsoa 30–200 metriä louhintatyömaasta. Katselmoinnin lisäksi voidaan tehdä tärinämittauksia, jonka perusteella louhintatyö mitoitetaan (kohde, määrä, aika) ottaen huomioon herkin tai lähin kiinteä rakennus tai rakennelma.

Louhintatöitä varten laaditaan turvallisuusasiakirja, josta selviää muun muassa louhintatasot, etenemisjärjestys ja louhintavaiheet, räjähteiden valinta, tavoiteltu lohkarekoko, panostusmenetelmät, vaarallisen alueen määrittämistapa ja eristäminen, peittäminen sekä louhintatärinän hallinta.

kallion louhinta