Kanaalilouhinta

Kanaalilouhintaa käytetään louhintamenetelmänä verrattaen usein. Louhintatapa muistuttaa pengerlouhintaa, mutta erojakin löytyy. Kanaalilouhinnassa louhittavat kentät ovat usein kapeita ja syviä eikä irrotussuuntia ole välttämättä paljon. Tyypillisimpiä käyttökohteita ovat viemäreiden, putkien ja johtojen kaivannot kaupunkiympäristössä.

Yleisen nyrkkisäännön mukaan, mikäli räjäytettävän kentän leveys on alle 4 metriä, se luokitellaan kanaalilouhinnaksi. Menetelmä voidaan jakaa kahteen eri irrotustapaan riippuen käyttötarkoituksesta: tavanomaiseen ja varovaiseen.

kanaalilouhinta detonar oy